Termeni si conditii

DiEnergy Heat

1. Informații despre site

1.1. Site-ul web dienergyheat.ro este proprietatea Dienergy România.
1.2. Dienergy.ro nu răspunde de site-urile la care se ajunge prin legături de pe acest site.

2. Proprietatea Intelectuală

2.1 Conținutul și design-ul dienergyheat.ro, inclusiv look&feel-ul acestuia, sunt proprietatea dienergyheat.ro și sunt protejate prin Legislația Română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. În cazul informațiilor și conținutului postat de utilizatori înregistrați ori parteneri pe site-ul dienergyheat.ro, dreptul de autor și responsabilitatea asupra acestora aparțin în totalitate celor care au publicat acea informație. În cazul conținutului preluat de la parteneri pe baza acordurilor încheiate, acestea sunt identficate prin menționarea numelui partenerului lângă textul sau imaginea respectivă.

2.2. Puteți folosi conținutul dienergyheat.ro doar pentru folosința dumneavoastră personală, iar acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea dienergyheat.ro:
a. modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră;
b. îndepartarea însemnelor care identifică dreptul de autor al dienergyheat.ro asupra conținutului;
c. reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

2.3. Este interzisă orice utilizare a conținutului dienergyheat.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de e-mail contact@dienergy.ro

3. Schimbări ale site-ului

dienergyheat.ro își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său. De asemenea, dienergyheat.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

4. Defecțiuni datorate serverului sau internetului

Nu răspundem pentru defecțiunile datorate server-ului pe care este găzduit site-ul sau pentru problemele cauzate de funcționalitatea conexiunii internet.

5. Viața privată

5.1 Informații generale

dienergyheat.ro respectă Legislația română în vigoare, în speță Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere, datată și semnat la contact@dienergy.ro

Prin trimiterea de mesaje în pagina de contact sau trimiterea de e-mail-uri adresate SRP, se consideră că utilizatorul consimte primirea de emailuri periodice cu informații diverse din partea organizației noastre.

5.2. Cum protejăm informațiile colectate de la dumneavoastră

Confidențialitatea și protecția informațiilor colectate de la dumneavoastră sunt de o importanță vitală pentru noi. dienergyheat.ro nu oferă informația colectaî unor terți fară consimțământul dvs. expres și prealabil.

Accesul dumneavoastră la anumite servicii și informații din cadrul site-ului este protejat de o parolă.

In momentul in care noi primim informatiile transmise de dvs. va garantam ca vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora in sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislatia romana in vigoare.

6. Alte clauze

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, incluzând: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului etc., vor fi pedepsite conform legii.

Utilizatorii dienergyheat.ro pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura site-ului respectiv, pot adresa întrebari atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defaimator, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală ale proprietarului site-ului sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mail-inguri de masă sau orice altă formă de spam.

7. Legea guvernantă

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentele termene și condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de Legea Română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru, iar în conditiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor de la sediul dienergy.ro.

Postari recente